Om oss

Patricia Vinkka

patricia@atriab.se

0709 60 05 85

Jag är en kreativ tekniker som finner balans i rollen som landskapsingenjör. Många års praktiskt trädgårdsarbete, utbildning till landskapsingenjör och arbete som både utförare och beställare har gett mig en fantastiskt bred bas att stå på i mitt yrkesliv.

 

Jag älskar hantverket i trädgårdsyrket och tycker inte det är trist med regelverken och de mer tekniska delarna av mitt arbete. Detta har jag god användning av i mitt besiktningsarbete, där jag ständigt får väga in långsiktigheten i helt nya anläggningar.

 

Jag brinner extra för träd, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och trädgårdshistoria. 

Vetskapen att det alltid finns något nytt att lära är det som får mig att älska mitt arbete!

Patrick Friberg

patrick@atriab.se

0709 60 05 89

Med en bakgrund i entreprenörssidan och mångårigt arbete som beställarstöd har jag en bra förståelse för olika skeden som jag alltid för med mig.

 

I mitt arbete som certifierad besiktningsman för lekplatser ger jag även utbildning och rådgivning till projektörer. Ur besiktningsmannens perspektiv är säkerhet och trygghet centrala frågor, och det är roligt att kunna kombinera dessa med kreativitet och nyskapande. En säker lekplats behöver inte vara tråkig.

 

Jag inspireras av årstidsväxlingarna och trädgårdens olika skepnader under vår, sommar, höst och vinter. En del av min drivkraft är viljan att fortsätta utvecklas.