Certifikat

CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN UTEMILJÖ

En certifierad besiktningsman för Utemiljö har dokumenterad kunskap inom växter och markfrågor, och arbetar i huvudsak med entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB04 och ABT06.


Utbildningarna ges genom föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, som utvecklarcertifieringskraven tillsammans med certifieringsorganet RISE. 

I kravspecifikationen för certifiering ingår tenterade kunskaper inom tre områden:

  • Växt och mark
  • Natursten, markbetong och asfalt
  • Entreprenadbesiktning och juridik 


Certifikatet förnyas vart femte år och årlig uppföljning av utfört arbete görs av RISE. 


Patricia genomgått utbildningar hos BEUM inom alla tre områden, och är av RISE certifierad besiktningsman för Utemiljö. 


Du kan läsa mer om BEUM och besiktningsman för Utemiljö här!


CERTIFIERAD BESIKTNINGSMAN LEKLATS & UTEGYM

En certifierad besiktningsman för lekplats och utegym har kunskap inom gällande standarder och lagstiftning rörande lekredskap, motionsutrustning, tillhörande markmaterial och dess omgivning.

 

För att erhålla certifikaten genomgås såväl teoretiskt som praktiskt prov, tillräcklig yrkeserfarenhet och kunskaper om besiktning och lämplighet för uppgiften ska uppfyllas. Kalibrering genomförs med jämna mellanrum för att medverka till uppdatering avseende kompetens och likformighet.

 

Certifikat för Lekplatsbesiktningsman enligt SS-EN 1176 och 1177 och certifikat för Besiktningsman för Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk enligt SS-EN 16630 utfärdas av SERENO genom SWEDAC som certifieringsorgan.

 

Certifikaten förnyas vart femte år och en årlig uppföljning av utfört arbete görs av SERENO.

 

Patrick har genom SERENO Certifiering AB certifikat både för besiktning av lekplats och utegym.